Ολες οι υπηρεσιες

Παρακάτω παρουσιάζονται όλες οι υπηρεσίες μας συνοπτικά. Για να δείτε τις υπηρεσίες αναλυτικότερα και χωρισμένες βάση της κατηγορίας που ανοίκουν επιλέξτε είτε από το μενού την επιλογή 'Υπηρεσίες αναλυτικά' είτε πατίστε το κουμπί περισσότερα που εμφανίζεται σε κάθε μια από τις παρακάτω υπηρεσίες

Απεντομώσεις

Η Oro Campo με έδρα στο Κιλκίς δραστηριοποιείται στο τομέα των υγειονομικών εφαρμογών, απεντομώσεις - μυοκτονίες - απολυμάνσεις, από το 2015. Σύμφωνα ......

BUILDING RENOVATION

Η Oro Campo έχει έδρα το Κιλκίς και δραστηριοποιείται και στον τομέα των υγειονομικών εφαρμογών, απεντομώσεις - μυοκτονίες - απολυμάνσεις, εφαρμόζοντας ......

BUILDING CONSTRUCTION

Πληκτρολογίστε τον τίτλο της νέας υπηρεσίας, εισάγετε μια περιγραφή για την υπηρεσία και επιλέξτε μια φωτογραφία που αντιπροσοπεύει την υπηρεσία. Τέλος επιλέξτε το κουμπί "Εισαγωγή" για να την προσθέσεται. Αν ......

REMODELING

Πληκτρολογίστε τον τίτλο της νέας υπηρεσίας, εισάγετε μια περιγραφή για την υπηρεσία και επιλέξτε μια φωτογραφία που αντιπροσοπεύει την υπηρεσία. Τέλος επιλέξτε το κουμπί "Εισαγωγή" για να την προσθέσεται. Αν ......

ROOFING

Πληκτρολογίστε τον τίτλο της νέας υπηρεσίας, εισάγετε μια περιγραφή για την υπηρεσία και επιλέξτε μια φωτογραφία που αντιπροσοπεύει την υπηρεσία. Τέλος επιλέξτε το κουμπί "Εισαγωγή" για να την προσθέσεται. Αν ......

PAINTING

Πληκτρολογίστε τον τίτλο της νέας υπηρεσίας, εισάγετε μια περιγραφή για την υπηρεσία και επιλέξτε μια φωτογραφία που αντιπροσοπεύει την υπηρεσία. Τέλος επιλέξτε το κουμπί "Εισαγωγή" για να την προσθέσεται. Αν ......