Απεντομώσεις

Η Oro Campo με έδρα στο Κιλκίς δραστηριοποιείται στο τομέα των υγειονομικών εφαρμογών, απεντομώσεις - μυοκτονίες - απολυμάνσεις, από το 2015. Σύμφωνα με το Νόμο 3919/2011 η Oro Campo κατέχει την απαραίτητη ειδική άδεια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για επαγγελματική χρήση βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων,τρωκτικών και μικροοργανισμών σε κατοικημένους, επαγγελματικούς και υγειονομικής σημασίας χώρους. Όλες οι εφαρμογές μας πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους γεωπόνους (Α.Ε.Ι.) και χημικούς μηχανικούς και συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά. 

BUILDING RENOVATION

Η Oro Campo έχει έδρα το Κιλκίς και δραστηριοποιείται και στον τομέα των υγειονομικών εφαρμογών, απεντομώσεις - μυοκτονίες - απολυμάνσεις, εφαρμόζοντας συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων (I.P.M.). Σύμφωνα με το Νόμο 3919/2011 η Oro Campo κατέχει την απαραίτητη ειδική άδεια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για επαγγελματική χρήση βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους με Α/Α Νο:7232 Όλες οι εφαρμογές - απεντομώσεις, μυοκτονίες, απολυμάνσεις - πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους Γεωπόνους Α.Ε.Ι. και συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά.

BUILDING CONSTRUCTION

Πληκτρολογίστε τον τίτλο της νέας υπηρεσίας, εισάγετε μια περιγραφή για την υπηρεσία και επιλέξτε μια φωτογραφία που αντιπροσοπεύει την υπηρεσία. Τέλος επιλέξτε το κουμπί "Εισαγωγή" για να την προσθέσεται. Αν τώρα θέλετε να διαγράψετε μια υπηρεσία ή να την τροποποιήσετε πατήστε το κουμπί "Διαγραφή" ή "Επεξεργασία" αντίστοιχα, τα οποία βρίσκονται στο τέλος της κάθε γραμμής του παρκάτω πίνακα. Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

REMODELING

Πληκτρολογίστε τον τίτλο της νέας υπηρεσίας, εισάγετε μια περιγραφή για την υπηρεσία και επιλέξτε μια φωτογραφία που αντιπροσοπεύει την υπηρεσία. Τέλος επιλέξτε το κουμπί "Εισαγωγή" για να την προσθέσεται. Αν τώρα θέλετε να διαγράψετε μια υπηρεσία ή να την τροποποιήσετε πατήστε το κουμπί "Διαγραφή" ή "Επεξεργασία" αντίστοιχα, τα οποία βρίσκονται στο τέλος της κάθε γραμμής του παρκάτω πίνακα. Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

ROOFING

Πληκτρολογίστε τον τίτλο της νέας υπηρεσίας, εισάγετε μια περιγραφή για την υπηρεσία και επιλέξτε μια φωτογραφία που αντιπροσοπεύει την υπηρεσία. Τέλος επιλέξτε το κουμπί "Εισαγωγή" για να την προσθέσεται. Αν τώρα θέλετε να διαγράψετε μια υπηρεσία ή να την τροποποιήσετε πατήστε το κουμπί "Διαγραφή" ή "Επεξεργασία" αντίστοιχα, τα οποία βρίσκονται στο τέλος της κάθε γραμμής του παρκάτω πίνακα. Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

PAINTING

Πληκτρολογίστε τον τίτλο της νέας υπηρεσίας, εισάγετε μια περιγραφή για την υπηρεσία και επιλέξτε μια φωτογραφία που αντιπροσοπεύει την υπηρεσία. Τέλος επιλέξτε το κουμπί "Εισαγωγή" για να την προσθέσεται. Αν τώρα θέλετε να διαγράψετε μια υπηρεσία ή να την τροποποιήσετε πατήστε το κουμπί "Διαγραφή" ή "Επεξεργασία" αντίστοιχα, τα οποία βρίσκονται στο τέλος της κάθε γραμμής του παρκάτω πίνακα. Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.